logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Barn & Familie> Safari barne Tv> Safari 2011 ep 14 Påske

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato10-03-16 21:53 Treff113 Kommentar0

Innhold

Safari er Jesusnett sitt barneTV. Her får du være med ut på besøk, møte dyr, høre fortellinger, musikk og mye mer.
0
Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.