logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
Startsiden> Jesusnett-no> group main7> Påskeartikler

Page info

Skrevet av Jesusnett Dato10-03-16 15:35 Treff100 Kommentar0
 

Innhold

På denne siden kan du lese mange gode artikler. Korte og lange, skrevet for Jesusnett av ulike forfattere.

Vi ønsker å gi det vi tror på videre, og håper at vi sammen kan få oppdage påskens budskap på en ny måte. 

God lesning!  

Kommentar liste

Ingen kommentar

Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.