logo
Vi sprer kunnskap om Jesus og kristen tro
 
Anfin Skaaheim
Anfin Skaaheim
Pensjonist
Øyvind Barland
Øyvind Barland
Predikant,
Begravelses-Agent og bonde.
FAQ Liste
Totale 6 |  1 side
 • num
 • Tittel
 • 6

  Hvilken rolle hadde Jesus i Kristendommen?

  Svar på: Jesus i kristendommen

  Hvordan rolle hadde Jesus i kristendommen?
  Trenger et litt utdypende svar. og helst litt fort :)

  Hilsen Lisa

   

  Hei Lisa!

  Spørsmålet ditt høres ut som en skoleoppgave. Du vil ha et litt utdypende svar og det fort!

  Her får det bli et kort og presist svar: I kristendommen betyr Jesus alt. Tas Jesus ut,

  er det ikke noe kristendom igjen. Alt i kristendommen handler nemlig om han og det han åpenbarer

  om Gud. Det gjelder både om hvem Gud er, hva som er Guds vilje med det og dem han har skapt,

  og hva han har gjort for at vi kan ha et rett forhold til Gud. Det siste er kjernen i det kristne budskapet.

  Det kalles evangeliet og betyr det glade budskapet. Det budskapet handler først og fremst om  

  det Jesus gjorde for oss da han døde på korset som soning for våre synder,

  og om hans oppstandelse som betyr at han har overvunnet døden.

  Det betyr at vi ved tro på han får tilgivelse for synd og evig liv.

  Det som skiller kristendom fra alle andre religioner er troen på Jesus som Guds sønn og hans frelsesgjerning ved sin død og oppstandelse. Derfor sa Jesus om seg selv at han er veien,

  sannheten og livet, og at ingen kommer til vår himmelske Far uten ved han (Joh 14,6).  

  Han er den eneste vei som fører til et rett forhold til Gud. Han er den som åpenbarer

  den endegyldige sannhet om Gud. Og han er den eneste som kan gi oss et liv som varer evig.

  Dermed håper jeg du forstår hvilken avgjørende rolle Jesus spiller i kristendommen.

  Lykke til med dette, om du skal bruke det i en skoleoppgave eller/og i ditt liv i forhold til Jesus!


  Vennlig hilsen
  Anfin Skaaheim

  Les mer
 • 5

  Hvorfor er det forskjellige fortellinger om Jesu oppstandels…

  Svar på: Forskjellige fortellinger om Jesu oppstandelse

   

  Hei!
  Jeg la i dag merke til at det faktisk er to forskjellige oppstandelsesfortellinger i Bibelen.

  I Matteus evangeliet står det at to kvinner, Maria Magdalena og den andre Maria,

  Kom til graven for å se etter Jesus og møtte da en engel som sa til dem

  at Jesus var oppstått og gått i forveien for dem til Galilea hvor de skulle få se han. 

  Så ble de bedt om å fortelle videre at Jesus var oppstått. Det rare er at i Johannes evangeliet er fortellingen helt annerledes. Her er det kun Maria Magdalena som kommer,

  og istedenfor å møte 1 engel møter hun to. Etter det ser hun Jesus som da ber henne gå videre til disiplene å fortelle han er oppstått. Hvorfor så forskjellige fortellinger? I den første fortellingen  

  leser vi jo ingenting om at kvinnene hadde sett Jesus men at det bare var engelen som sa  

  de skulle gå og fortelle at Jesus var oppstått, selv om de sikkert så ham i Galilea siden.

  I det andre så jo Maria den oppstandne, og det var Jesus, ikke engelen som ba henne

  fortelle de gode nyhetene. Hvordan kan begge to være sanne? Vet at Bibelen er sann,

  men dette vil jeg gjerne forstå bedre! Takk om dere hjelper meg å få et svar :)

  Nysgjerrig

   

   

  Hei Nysgjerrig!

  Er fortellingene om Jesu oppstandelse troverdige når det er forskjeller mellom dem?  

  Det er et godt og omfattende spørsmål som jeg må prøve å svare kort på. De tre første evangeliene,

  som kalles de synoptiske, er nokså like, selv om det der også er forskjeller. De to første omtaler

  èn engel ved Jesu grav, mens Lukas forteller om to – noe også Johannes gjør.

  Matteus forteller at kvinnene som kom til graven, etterpå fikk møte Jesus da de løp

  for å fortelle disiplene om hva de hadde opplevd. Johannes forteller bare at Maria Magdalena

  fikk møte han ved graven. Markus og Lukas har ikke det med. Videre omtaler Matteus  

  to kvinner som kom til graven, mens Markus nevner tre og Lukas enda flere.

  Johannes omtaler bare Maria Magdalena.

  Gjør disse forskjellene beretningene Jesu oppstandelse mindre troverdig? Nei, tvert imot!

  Hadde alle vært helt like, ville det bety at vi bare hadde ett vitnesbyrd om Jesu oppstandelse,

  og at de bare var avskrift av hverandre. Nå har vi fire, i tillegg til det vi også kan finne  

  i Paulus sine brev. Se 1.Kor 15,1-8! Forskjellene viser at det er fire forskjellige beretninger

  om det samme, skrevet av forskjellige forfattere som har hørt dette fra forskjellig hold.

  Det styrker troverdigheten. Det er jo slik at dersom fire forskjellige skal gjenfortelle

  noe de har opplevd eller hørt sammen, vil det være forskjeller i hva de oppfattet  

  eller legger vekt på når det gjelder detaljer. Slik er det også her.

  Det alle beretningene er enige om, er at noen kvinner som kom til graven,

  fikk se at steinen foran Jesu grav var veltet fra, at graven var tom, at engler fortalte  

  hva som var skjedd og at Jesus viste seg for noen etterpå. Alle har ikke med alt,  

  men tilsammen danner disse fortellingene et klart og troverdig vitnesbyrd om Jesu oppstandelse.

  Når det gjelder Johannes sin fremstilling, er den nok bestemt av at han kjente til de andre  

  evangeliene da han skrev sitt. Det var derfor ingen grunn til å gjenta alt det de forteller,

  men heller ta med hva han som øyenvitne opplevde ut over det de andre hadde med.

  Det gjelder særlig fortellingen om hva Maria Magdalene opplevde, og som han sikkert  

  hadde fra henne selv i samtaler etterpå. Derfor er det grunn til å være takknemlig for forskjellene i beretningene, og for det de alle er samstemt i: At Jesu grav var tom,

  at Jesus har stått opp fra de døde og at det er flere forskjelige vitner om det!


  Vennlig hilsen
  Anfin Skaaheim


  Les mer
 • 4

  Hva gikk Jesu lidelse ut på ?

  Svar på: Hva gikk Jesu lidelse ut på?

  I påskehistorien får vi vite hvor Jesus led.
  Men mange andre har jo hatt like store lidelser ja, større.
  Hva er forskjellen på han og andre lidelser?

  Konrad


   

  Hei Konrad!

  Du har rett i at rent fysisk har andre lidd vel så mye som det Jesus gjorde på korset.

  Selv om korfestelse var en av de verste torturmetodene de hadde funnet på så langt,  

  er det i alle fall mange som har blitt utsatt for tortur over lengere tid enn det Jesus opplevde.

  Men ved å nevne dette har vi bare pekt på en del av det som Jesu ledelse gikk ut på.

  Det er den fysiske lidelse han måtte gjennom, og den var ille nok. Men i tillegg kom  

  det vi kan kalle den psykiske lidelse. Den gikk ut på at han ble sviktet av alle,  

  også av dem som hadde vært hans nære venner gjennom tre år. Han ble forlatt av alle,  

  og ingen grep inn for å redde ham. Noe slikt har selvsagt også andre opplevd.

  Men i tillegg til dette kom den åndelige lidelse som Jesus måtte gjennom.

  Det var den som gjorde at han i fortvilelse i Getsemane ba om å få slippe, og han opplevde

  en angst som gjorde at svetten rant som blodsdråper. Han visste nemlig at han skulle lide

  straffen for all verdens synd, og at han skulle komme under sin himmelske Fars vrede i vårt sted.

  Det var det han opplevde da han på korset ropte ut: “Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”.

  Da gikk han gjennom den lidelse som er fortapelsens gru. Den lidelsen er det så langt bare

   han som har gjennomgått, og han gjorde det for at vi skulle slippe å vite hva det handler om.

  Den eneste måte å få vite det på er å avvise Jesu stedfortredende lidelse for vår skyld

  og gå fortapt.

  Derfor er det å håpe for oss alle at vi aldri skal forstå hva Jesu lidelse dypest sett gikk ut på.


  Vennlig hilsen
  Anfin Skaaheim

  Les mer
 • 3

  Spottet en av røverne Jesus på korset?

  Svar på: Spottet en av røverne Jesus på korset?

  I Matt 27,44 står det at også røverne som var korsfestet sammen med Jesus,

   hånte ham på samme måte, men i Luk 23,39 står det noe helt annett. Hvorfor står det hos Matteus at begge røverne hånte ham. Etter det jeg alltid har hørt, spottet ikke den andre røveren Jesus,

   tvert imot. Men hos Matteus står det ikke sånn.

  Anne
  Hei Anne!
  Det er ikke rart du spør! Var det slik at begge røverne som ble korsfestet sammen med Jesus,
  spottet ham, slik Matteus forteller? Eller var det slik at en av dem tok Jesus i forsvar
  og fikk høre at han skulle få være med i paradis, slik Lukas forteller? Svaret er at Matteus
  og Lukas bygger på forskjellige vitner om det som skjedde. Det var flere til stede,
  og ikke alle fikk med seg det samme i det som ble sagt og gjort. Vitnene som Lukas brukte
  (Se
  Luk. 1,1-4!), fikk med seg det den ene røveren sa, mens vitnene som Matteus refererer til,
  ikke gjorde det. Sammenligner du de forskjellige beretningene i evangeliene om Jesu korsfestelse,
  vil du se at det varierer hva de forskjellige har med. Men hovedsaken i det som skjedde,
  er alle samstemt i.
  Dette er ikke et problem når det gjelder troverdigheten i det som skjedde. Tvert imot,
   disse forskjellene styrker troverdigheten. Hadde alle hatt med det samme og hadde helt
  like fremstillinger, måtte det være avskrift. Og da ville vi bare hatt èn bevitnet beskrivelse
  av det som ble sagt og gjort ved Jesu korsfestelse. Nå har vi flere forskjellige,
  og nettopp dette viser hvor troverdig det er som fortelles om Jesu korsdød.
  Når Lukas forteller at den ene røveren ba Jesus om at han måte huske på ham,
  så skjedde det slik, selv om de andre ikke nevner det.

  Vennlig hilsen
  Anfin Skaaheim


  Les mer
 • 2

  Måtte Jesus dø på korset?

  Svar på: Måtte Jesus dø på korset?

  Illustrasjon Korsfestet 1264262130_1264262135
  Hvorfor måtte Jesus dø på korset for at vi skulle få syndens tilgivelse. Kunne ikke Gud bare ha endret det sånn at det ble slik uten å sende Jesus? Det står jo at ingenting er umulig for Gud.
  Pål

   

  Hei Pål

  Du spør om noe som er sentralt og grunnleggende for kristen to, og et kort svar må bli slik:

  Først må vi ha klart for oss hva synd er. Det er ikke bare noen uskyldige feiltrinn som Gud

  bare kunne glatte over, skyve under teppet og glemme. Synd er krenkelse av Guds

  gode vilje med oss. Det er å krenke det at Gud skapte oss til samfunn med seg.  

  Dette kunne ikke Gud bare overse og tilgi uten videre. Gjorde han det, betydde det

  at han ikke tok sin vlje med oss på alvor. Tilgivelse skal føre til forsoning,

  men da må det som er galt, bli gjort opp. Skal det komme til forsoning, forutsetter det soning.

  Det blir ingen forsoning der det som ødelegger, ikke blir erkjent og gjort opp.  

  Synd må sones for at tilgivelsen kan være ekte. Noen må ta følgene av synd og ta straffen,  

  dersom forsoning og tilgivelse skal skje.

  Men skulle vi ta følgene av den synd vi gjør, og som er krenkelse av den hellige Guds vilje,  

  var det ute med oss. I sin kjærlighet til oss som er skapt til samfunn med ham, tok Jesus

  som Guds sønn på seg den straffen som vi skulle ha hatt. Han ble gjort skyldig i vårt sted

  og sonet straffen for våre synder. Dermed skjedde den en virkelig soning av synd.

  Slik kan det komme til en virkelig forsoning mellom Gud og oss, ved at han kan tilgi oss

  for Jesu døds skyld. Og ikke bare det: Jesus brøt med følgene av vår synd, nemlig døden,  

  og stod opp for å gi oss evig liv.

  En av kirkefedrene, Atanasius, formulerte det slik: Jesus måtte helt og holdent være menneske,

  for bare et menneske kan sone for menneskenes synd. Og han måtte være helt og holdent Gud,

  for bare Gud kan gjøre det og komme fra det med livet i behold! Det bibelordet som fanger

  alt dette inn i en kortversjon, står i 2.Kor 5,21: “Han som ikke visste av synd,  

  har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet”.

  Vennlig hilsen
  Anfin Skaaheim

  Les mer
Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
Vi er forpliktet på Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse.
Tekster kan fritt kopieres om de publiseres uavkortet og forfattere og nettstedet oppgis.
Bilder og illustrasjoner kan bare benyttes etter nærmere avtale.
Henvendelser rettes til maryanette@skaaheim.com.
Gaver til vårt arbeid for å spre Jesu ord mottas med stor takknemlighet!

Gavekonto: 1503 73 41190
Jesusnett er et misjonsprosjekt i Normisjonen.

Du finner oss i
Normisjonens prosjektkatalog
Jesusnett
Copyright © jesusnett.com. Alle rettigheter reservert.